Umowa o pracę - jakie są rodzaje

Wpis dodany przez NieMaNicZaDarmo · 28-11-21

Umowa o pracę jest prawnie wiążącym dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Jest to dokument prawny, który określa warunki umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę to umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której pracodawca zobowiązuje się świadczyć określone usługi, a pracownik wykonywać określone obowiązki.

Umowa o pracę na czas określony musi zawierać szczegółowe informacje o długości trwania umowy, a także wszystkie obowiązki pracownika.

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę jest instrumentem prawnym, który pokazuje prawa i obowiązki obu stron. Jest to dokument określający warunki pracy, w tym wynagrodzenie, godziny pracy, czas urlopu itp.

Umowa o pracę w Polsce nazywana jest prawem pracy. Może służyć do wykazania praw i obowiązków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na czas wykonywania określonej pracy. W Polsce nie można go podpisać przed rozpoczęciem zatrudnienia, chyba że obie strony wyraźnie uzgodnią to.

Jest to umowa na czas wykonywania określonej pracy. Należy go podpisać przed rozpoczęciem pracy i złożyć w agencji pracy lub pracodawcy.

Umowa na czas wykonania określonej pracy powinna zawierać informacje:

  • Imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracownika;
  • nazwa, adres i numer telefonu pracodawcy;
  • Daty zatrudnienia pracownika;
  • obowiązki, których oczekuje się od pracownika w okresie jego pracy;
  • Lista praw przyznanych pracownikom przez prawo.
Rodzaje umow o prace

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Polska umowa o pracę na czas nieokreślony to rodzaj umowy o pracę, w której pracodawca i pracownik nawiązują stosunek pracy na czas nieokreślony, bez określonej daty jego zakończenia.

Pracodawca nie może bez ważnego powodu wypowiedzieć takiej umowy. Pracownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zależy od jego stażu w danej firmie. Po przepracowanych 3 latach, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na zastępstwo

W ostatnich latach w Polsce wzrosło stosowanie umów na zastępstwo, a niektórzy pracodawcy wykorzystują je jako sposób na uniknięcie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i innych obowiązkowych zobowiązań.

Pracodawcy zazwyczaj korzystają z umów na zastępstwo, gdy chcą zastąpić swoich pracowników pracownikami tymczasowymi na umowach krótkoterminowych (mniej niż sześć miesięcy). Prawo nie wymaga od nich oferowania takich samych warunków pracy lub świadczeń, jakie oferują umowy o pracę na czas nieokreślony. W szczególności pracodawcy mogą uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników tymczasowych.