Rozwiązanie umowy o pracę - czym się kierować?

Wpis dodany przez NieMaNicZaDarmo · 23-01-22

W Polsce rozwiązanie umowy o pracę reguluje prawo. Jeśli masz podpisaną umowę z pracodawcą, można ją wypowiedzieć tylko w określonych przypadkach.

Rozwiązanie umowy o pracę ze względu na likwidację stanowiska - co robić?

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska nie jest zjawiskiem nowym. Firmy robią to od lat, ale nie jest jasne, co należy zrobić, gdy ci się to przydarzy.

W Polsce rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska jest dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Pracownik musi zostać poinformowany o likwidacji i zostać na stanowisku zgodnie z okresem wypowiedzenia, jaki mu przysługuje.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - na co zwrócić uwagę?

Rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą jest czynnością prawną, która umożliwia pracodawcy i pracownikowi rozwiązanie umowy.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą powinno nastąpić w dobrej wierze. Jeśli nie masz pewności, czy działasz w dobrej wierze, skonsultuj się z prawnikiem.

Sposoby zakonczenia stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - czy to możliwe?

W Polsce rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe w dwóch przypadkach:

  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • zwolnienie dyscyplinarne

Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę?

W Polsce umowy o pracę często rozwiązuje pracodawca. Rozwiązanie umowy o pracę jest procesem prawnym i nie powinno odbywać się bez dokładnego rozważenia.

W Polsce jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie pracownikowi. Powinno mieć formę pisemną i określać przyczyny rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia wynosi do trzech miesięcy w zależności od tego, które uprawnienia pracownika wygasają.

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę w Polsce nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Rozwiązanie umowy o pracę wymaga określonej procedury i powinno być wykonane przez pracodawcę.

Wypowiedzenia umowy o pracę może dokonać pracodawca lub pracownik zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Kodeks pracy. Możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy Kodeks pracy w przypadku niewywiązania się przez jedną ze stron ze swoich zobowiązań.

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko w przypadku braku podstaw do jej rozwiązania na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy Kodeks pracy. Obejmuje to przypadki, w których:

  • Pracownik był zatrudniony krócej niż 3 miesiące;
  • Pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesiące;
  • pracownik był zatrudniony krócej niż 3 lata